POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 11 (3152) z dnia 2018-03-14; s. 72

Kultura / Afisz / Książki

Maciej Robert

Tajemnicza wyspa

5/6

Małgorzata Szejnert, Wyspa Węży, Znak, Kraków 2018, s. 400

Książka „Wyspa Węży” Małgorzaty Szejnert przypomina o jednej z najważniejszych reporterskich prawd: interesujący temat niejednokrotnie znajduje się tuż pod ręką. Tak było w przypadku tajemnicy związanej z wujem autorki, oficerem Ignacym Raczkowskim, zwanym Rakiem. Porządkując rodzinne archiwum, Szejnert zauważyła, że o tym żołnierzu carskiej artylerii, późniejszym oficerze Wojska Polskiego, przestało się w domu mówić wraz z 1939 r. Zaciekawiona tym faktem odkryła, że w 1943 r. Rak został pochowany na cmentarzu w Rothesay na niewielkiej wyspie Bute leżącej u brzegów Szkocji. O tym też się w rodzinie milczało. Podjęte poszukiwania pozwoliły ustalić, że rodzinna cisza nad grobem związana jest z niechlubnym epizodem drugiej wojny światowej.

Rak był jednym z kilkuset sanacyjnych oficerów przetrzymywanych w obozie prowadzonym na angielskiej wysepce przez polskie władze wojskowe. Człowiekiem odpowiedzialnym za zesłanie oficerów był żarliwy antypiłsudczyk gen. ...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)