POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 50 (2633) z dnia 2007-12-15; s. 78

Historia

Marian Turski

Tamte trudne czasy

Po raz 46 „Polityka” przyznała nagrody w dziedzinie najnowszej historii Polski.

Konkurencja między zgłoszonymi do nagród książkami była bardzo silna, ale tylko w jednym dziale – prac naukowych i popularnonaukowych. Te wyraźnie górowały poziomem i wagą merytoryczną nad zgłoszonymi pracami źródłowymi i pamiętnikarskimi. Przeto jury nagrodziło jedynie książki z tej dziedziny, ale za to więcej pozycji niż zazwyczaj.

Obie wyróżnione pierwszą nagrodą prace dotyczą tego samego czasu – okresu gomułkowskiego. Książka Krzysztofa Persaka mówi o początkach degrengolady Gomułki, o ewidentnym już odchodzeniu od idei i nastrojów października 1956 r., książka Jerzego Eislera relacjonuje etap schyłkowy – hańby marca i sierpnia 1968 r.

Ci, którzy żyli w tamtych czasach, pamiętają narastające rozczarowanie i utratę iluzji co do możliwości realizowania idei polskiego Października. Zamknięcie „Po prostu” było dzwonem alarmowym, samobójstwo Henryka Hollanda, wybitnego dziennikarza i socjologa – poniekąd zwieńczeniem tego etapu partyjnej kontrreformacji. To wszystko, co uległo zliberalizowaniu w latach 1956–1957, miało zostać ustabilizowane, w miarę ujednolicone i scentralizowane. Przede wszystkim ...

Nagrody za prace opublikowane w2006r. otrzymali:

I nagrodę – ex aequo – po 10 tys. zł każda
Jerzy Eisler za książkę „Polski rok 1968” (IPN) oraz Krzysztof Persak za książkę „Sprawa Henryka Hollanda” (IPN i Instytut Studiów Politycznych PAN)

II nagrodę w wysokości 6 tys. zł
Krzysztof Buchowski za książkę „Litwomani i polonizatorzy” (Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku)

Gratulujemy Autorom i Wydawcom!

Jury obradowało w składzie: profesorowie Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Czesław Madajczyk, Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński, red. Marian Turski.