POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 12 (12) z dnia 2018-08-29; Pomocnik Historyczny 6/2018 Niepodległość 1918; s. 44-48

Nadzieja

Daria Nałęcz

Temperatura marzeń

Jakie były postawy szeregowych Polaków w ostatnim okresie niewoli?

Paleta postaw. Z niepodległością było tak jak z wrzeniem wody. Aby zjawisko to mogło zaistnieć, niezbędne jest osiągnięcie określonej temperatury. W przypadku niepodległości jej miarę stanowiło natężenie patriotyzmu i determinacji Polaków w dążeniu do odbudowania własnego państwa.

O ile jednak temperatura podgrzewanej wody rośnie w całym naczyniu w miarę równomiernie, to postawy i zachowania Polaków bardzo się różniły. Obok środowisk bez reszty przepełnionych patriotyzmem funkcjonowały całe grupy, którym los Polski był obojętny, bądź to ze względu na ich niski stopień uświadomienia narodowego, bądź wybór kariery w służbie państw zaborczych.

Oficerowie zawodowi. W powszechnej ocenie rodaków na taką – narodowo bardzo wątpliwą – karierę decydowali się oficerowie zawodowo służący w armiach zaborczych. Przez palce patrzono na wojskowe kariery w Austrii, która od dziesięcioleci obdarzała Galicję narodową autonomią. Znacznie mniej zrozumienia wykazywano dla zawodowej służby wojskowej w&...