POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 8 (2946) z dnia 2014-02-19; s. 26-28

Społeczeństwo

Magdalena Łuków

Terror cudzego sumienia

Argument o klauzuli sumienia w polskiej praktyce oznacza głównie brak wrażliwości na innych.

W pluralistycznym społeczeństwie, jakim się stajemy, różnice w poglądach między lekarzami a pacjentami będą się zdarzały coraz częściej. Lekarz musi mieć prawo do odmowy wykonania niektórych zabiegów ze względu na swoje poglądy. To zresztą światowy standard prawny. – Klauzula sumienia obowiązuje w wielu krajach europejskich i w USA – mówi Zbigniew Szawarski, przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. – Już na studiach medycznych w Wielkiej Brytanii czymś naturalnym jest, że studenci, powołując się na racje religijne, mogą odmówić udziału w zajęciach, na których demonstruje się wykonanie zabiegu aborcji.

Jednak w innych krajach to prawo, w praktyce, nie jest stawiane ponad prawami pacjenta jak w Polsce, gdzie notabene zabiegu aborcji nie ma nawet w programie studiów medycznych – tak, jakby sytuacje, w których jest konieczny, nie zdarzały się. Komitet Bioetyki przy Polskiej Akademii Nauk znów alarmuje, że prawo do klauzuli sumienia w praktyce oznacza coraz częściej pozbawianie pacjentów ich praw podstawowych. Odkąd dwa lata ...