POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 21 (3161) z dnia 2018-05-23; s. 72-74

Ludzie i style

Mariusz Herma

To będzie kraj dla starych ludzi

Roboty w restauracjach, na drogach, a nawet w domach opieki – oto japońska odpowiedź na starzejące się społeczeństwo. Tylko co na to ludzie?

Pani T. po raz pierwszy wylądowała w więzieniu dziesięć lat temu, gdy miała 70 lat. Początkowo kradła po to, aby zachować trochę pieniędzy w portfelu. „Potem zaczęłam się jednak zastanawiać nad swoim życiem – wspomina. – I zdałam sobie sprawę z tego, że nie lubię wracać do pustego domu. A innego miejsca nie miałam. Pozostało mi szukać ucieczki od samotności w więzieniu”.

Dziesiątki wyznań tego rodzaju dziennikarka Shiho Fukada usłyszała w więzieniu dla kobiet w mieście w Iwakuni i zawarła w reportażu o sędziwych Japonkach, które za kratki trafiły na własne życzenie. Już jedna piąta kobiet w więzieniach w tym kraju to emerytki. Prawie wszystkie skazano za drobne kradzieże. „Liczba skarg na starszych ludzi, w szczególności na kobiety, jest obecnie wyższa niż w przypadku jakiejkolwiek innej grupy wiekowej” – dziwi się Fukada.

Jej więzienne rozmowy potwierdzają karkołomną, zdawałoby się, teorię, że osoby starsze szukają w zamknię...