POLITYKA

środa, 24 lipca 2019

Polityka - nr 1 (2939) z dnia 2014-01-01; s. 6

Ludzie i wydarzenia / Ludzie i wydarzenia. 2014. Kraj

 (Dąb.)

To ich rok

Po burzliwych dyskusjach na forum sejmowej komisji kultury posłowie ogłosili rok 2014 Rokiem Oskara Kolberga – z okazji jubileuszu 200-lecia jego urodzin (sylwetka kompozytora, folklorysty i etnografa na s. 69), Rokiem Jana Karskiego – w setną rocznicę urodzin (s. 66) i Rokiem Świętego Jana z Dukli – w 600-lecie urodzin świętego oraz w 275 rocznicę ustanowienia go patronem Polski (s. 72).

Senatorzy uznali natomiast, że ten rok będzie Rokiem Wielkiego Jubileuszu UJ – uczelnia obchodzi 650-lecie powołania. Senat uzasadniał: „Przez stulecia Uniwersytet był kuźnią elit, wielkim patronem i prawdziwą Alma Mater dla całego polskiego szkolnictwa, zwłaszcza gdy dzięki reformom Komisji Edukacji Narodowej stał się Szkołą Główną Koronną”. Rokiem Jana Nowaka-Jeziorańskiego – na stulecie jego urodzin (3 października 2014 r.). „Jan Nowak-Jeziorański wiele razy, w momentach kluczowych, znacząco wpłynął na bieg wydarzeń w Polsce. Jako konsultant Rady Bezpieczeństwa ONZ czy później doradca władz Stanów Zjednoczonych wywarł istotny wpływ na ich politykę aktywnego wspierania Solidarności”. A także Rokiem Odrodzenia Senatu w&...