POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 49 (3189) z dnia 2018-12-05; s. 62-63

Nauka / 18 Nagrody Naukowe POLITYKI

Karol Jałochowski

Totalnie zoptymalizowana

Spotkanie z dr inż. Judytą M. Cichocką, architektką badającą nowatorskie techniki projektowania cyfrowego, laureatką Nagrody Naukowej POLITYKI w dziedzinie nauk technicznych.

Modelowanie parametryczne – zastanawia się Judyta Cichocka – za dużo jest o nim do powiedzenia… I tak by można było zakończyć rozmowę z jedyną tegoroczną laureatką (resztę stawki tworzyli panowie) nagród POLITYKI. Ale przecież nie można, bo przedmiot badań tej architektki urodzonej w roku wielkich przemian zaczyna wpływać na otaczającą nas rzeczywistość, nie tylko urbanistyczną. I zostanie z nami na zawsze. A kiedy nie wiadomo, jak zacząć, to pewnie najlepiej od początku.

Historia architektury jest historią ewolucji, niewiele różniącej się od tej biologicznej. Dobrze dostosowane projekty, podlegając stopniowym modyfikacjom, stawały się jeszcze lepsze. Jest historią katastrof – jak ta niedawna, kiedy to w Genui runął żelbetowy most Morandiego. Architektura jest też historią rewolucji, nagłych odkryć materiałowych, strukturalnych. W architekturze odbija się historia idei – wystarczy rzut oka na fasady manieryzmu i modernizmu. Jest też wreszcie architektura historią narzędzi projektowania, co widać najdobitniej w obecnym i drugiej połowie ubiegłego wieku. – Nie chcę powiedzieć, że to narzędzia determinują to, co projektujemy, ale nowe możliwości są natychmiast ...

Judyta M. Cichocka (rocznik 1989) – dr inż. architekt, asystent w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie studiuje na Massachusetts Institute of Technology (uważanej za najlepszą uczelnię techniczną na świecie). Zajmuje się projektowaniem parametrycznym i technikami optymalizacji projektowania. Prowadzi jednocześnie działalność komercyjną (w ramach współtworzonych przez nią firm konsultingowych), jak i naukową (jest autorką kilkunastu prac, uczestniczką kluczowych konferencji z dziedziny projektowania komputerowego). Współpracowała (lub współpracuje) z uczelniami we Włoszech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Rosji.