POLITYKA

Wtorek, 16 lipca 2019

Polityka - nr 6 (2541) z dnia 2006-02-11; s. 40

Ludzie i wydarzenia

Artur Górski

Trup w szafie

Były poseł Zbigniew Nowak wznowił protest głodowy. Jednym z głównych haseł jest sprzeciw wobec lekceważenia ustawy antykorupcyjnej.

Jeszcze w Sejmie Nowak domagał się oceny wywiązania się z obowiązków składania oświadczeń majątkowych i przeprowadzenia analizy zawartych w nich danych. Wnioskował o skontrolowanie przez NIK oświadczeń sędziów, prokuratorów, komorników i radnych. – Nieprawidłowości ukryte w oświadczeniach mogą posłużyć jako haki na sędziów i prokuratorów – przekonywał.

NIK wyzwanie podjęła; kontrola ustaliła, że istotnie „praktyka składania i analizy oświadczeń nie zapewnia przejrzystości życia publicznego”, a nawet wywołuje „społeczne przekonanie o interesowności i braku uczciwości niektórych osób pełniących funkcje publiczne”. Kontrolerzy stwierdzili ponadto, że nie są przestrzegane terminy składania oświadczeń i przekazywania ich urzędom skarbowym.

Inspektorów zdumiewa też fakt, że wykonujący zawody prawnicze nie radzą sobie z wypełnianiem oświadczeń. Również urzę...