POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2013-06-19; Pomocnik Historyczny. Trzecia Rzesza 1933-1945; s. 5

Detale

Iwona Kochanowska  [oprac.]

Trzecia Rzesza podręczne kalendarium

1933

30.01 – Adolf Hitler powołany na urząd kanclerza Niemiec; jedną z pierwszych jego decyzji, zaakceptowaną przez prezydenta Paula von Hindenburga, jest rozwiązanie parlamentu

27.02 – pożar budynku Reichstagu (parlamentu) w Berlinie

28.02 – nadzwyczajne rozporządzenie o ochronie narodu i państwa zawiesza podstawowe prawa obywatelskie

5.03 – wybory do Reichstagu, NSDAP dostaje 43,9 proc. głosów

20.03 – w Dachau powstaje pierwszy oficjalny obóz koncentracyjny

21.03 – tzw. Dzień Poczdamu; na specjalnej sesji parlamentu w Poczdamie, miejscu pochówku cesarzy Fryderyka Wilhelma I i jego syna Fryderyka II Wielkiego, prezydent Hindenburg ponownie powierza misję tworzenia rządu Adolfowi Hitlerowi

23.03 – ustawa o pełnomocnictwach przyznaje rządowi prawo do uchwalania ustaw mogących odbiegać od zasad konstytucji (przedłużona na kolejne 4 lata 30.01.1937)

31.03 – I ustawa o ujednoliceniu krajów związkowych z Rzeszą pozbawia landy autonomii

7.04 – ustawa o odnowieniu stanu urzędniczego sankcjonuje czystki w administracji publicznej i w szkolnictwie; po raz pierwszy pojawia się tzw. paragraf aryjski
– II ustawa o ujednoliceniu krajów związkowych ...