POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 21 (3060) z dnia 2016-05-18; s. 11

Ludzie i wydarzenia / Świat

Turcy, znieście wizy!

Jeśli Turcja spełni warunki postawione przez Komisję Europejską, nawet jeszcze w tym roku znikną dla Turków wizy do Unii (na 90 dni i bez prawa pracy). Wtedy też wiz tureckich przestaną potrzebować obywatele tych krajów unijnej strefy Schengen, którzy dzisiaj muszą je mieć. Właściwie nie wiadomo dlaczego. Z ruchu bezwizowego korzystają bowiem obywatele Niemiec, Francji, Belgii, Danii, Włoch, Luksemburga czy Grecji, wizy na 90-dniowy pobyt nie potrzebują też Czesi, Słowacy, Węgrzy, Bułgarzy, Rumuni, Estończycy, Łotysze i Litwini. A Gruzini mogą jeździć do tureckich sąsiadów, zabierając tylko dowód. Natomiast Polacy oraz Holendrzy, Brytyjczycy i Chorwaci nie tylko muszą mieć paszport, ale i wizę, którą co prawda łatwo uzyskuje się poprzez system elektroniczny, w ambasadach Turcji albo na przejściach granicznych, ale za dokument trzeba zapłacić od 15 do około 60 euro, w zależności od miejsca, w którym jest wystawiany.

Ozniesieniu wiz dla Polaków głośno było już dwa lata temu przy okazji wizyty w Warszawie ówczesnego premiera Ahmeda ...