POLITYKA

Niedziela, 16 czerwca 2019

Polityka - nr 34 (3073) z dnia 2016-08-17; s. 6

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Turysto, masz prawa

Biuro podróży nie wypełniło obietnic? Hotel nie taki, a basen brudny? Możesz odzyskać przynajmniej część pieniędzy za zepsute wakacje.

Z badań Ipsos dla firmy Mondial Assistance wynika, że na tegoroczne wakacje wyjedzie prawie co drugi Polak (55 proc. badanych). Jedna czwarta z nich (27 proc.) zaplanowała wyjazd za granicę. By wakacyjny wypoczynek był źródłem przyjemności, a nie stresu, warto wiedzieć, jakie przysługują nam prawa i jak w razie ewentualnych kłopotów możemy je egzekwować.

Osoby, które wykupują wyjazd zorganizowany (co najmniej transport i zakwaterowanie w czasie dłuższym niż 24 godziny w ramach jednej ceny), powinny być świadome, że jego koszt, bez względu na okoliczności, nie może się zmienić później niż 20 dni przed planowanym wyjazdem, a wcześniej tylko jeśli zajdą szczególne okoliczności (np. wzrost opłat transportowych lub lotniskowych, kursu walut, podatków). Gdy stwierdzimy nieprawidłowości już na miejscu pobytu, powinniśmy zgłosić je do przedstawiciela organizatora (rezydent) lub jeśli nie ma go na miejscu zdarzenia – osobiście lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy. Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwraca ...