POLITYKA

Poniedziałek, 22 kwietnia 2019

Polityka - nr 17 (2702) z dnia 2009-04-25; Polityka. Polska w Unii. Pierwsze 5 lat; s. 12-14

Maria Sadowska

Twierdza Bruksela

Wejście Polski do wspólnoty wprowadziło wiele zmian w funkcjonowaniu naszej administracji. Od tej chwili – obok Warszawy – ważnym centrum decyzyjnym stała się Bruksela. Czy Polska, jako największy kraj regionu, wykorzystała swój potencjał w strukturach unijnych?

Instytucje europejskie to prawdziwa twierdza. Sama Komisja Europejska zatrudnia około 34 tys. pracowników. Paradoksalnie to międzynarodowe i międzykulturowe środowisko zostało wpisane w hermetyczny, a nie – jak mogłoby się wydawać – otwarty model organizacji. Korporacyjny w naturze, niezwykle sformalizowany system ma w sobie niewiele elastyczności. Sprawne poruszanie się w gigantycznej sieci wymaga poznania rządzących w niej reguł gry.

Najpierw barierą jest wejście do systemu poprzedzone długotrwałym, mozolnym i relatywnie trudnym procesem rekrutacyjnym. Gra wydaje się warta świeczki, ponieważ pokonanie tego etapu zapewnia niemal dożywotnią stabilizację: precyzyjnie sformułowaną ścieżkę kariery i doskonałe warunki finansowo-socjalne. Wbrew pozorom to prosty mechanizm. Oferując idealne warunki, firma wiąże pracownika na całe życie.

Sytuacja Polski na tle nowych krajów członkowskich wygląda stosunkowo korzystnie. Do 2010 r. Komisja Europejska zamierza zatrudnić 1341 naszych obywateli, co stanowi 5,5 proc. ogółu tam zatrudnionych. Polacy będą największą grupą pracowników z nowych państw, dla których przewidziano 3900 stanowisk. Po osiągnięciu tego pułapu Polska będzie miała reprezentację porównywalną ...

Ile zarabiają?

Przykładowe średnie pensje urzędników w Komisji Europejskiej

Stanowisko Wynagrodzenie (EUR/miesiąc)
dyrektor generalny 16945
dyrektor/szef wydziału/doradca 13237
szef wydziału*/doradca, ekspert lingwistyczny, ekonomii, prawa, badań, audytu 11699
szef wydziału*: główny tłumacz, ekonomista, prawnik, pracownik naukowy, audytor; asystent osobisty 9139
szef wydziału*: starszy tłumacz, ekonomista, prawnik; pracownik naukowy; audytor 7139
starszy asystent 5577
młodszy tłumacz, ekonomista, prawnik, pracownik naukowy, audytor; młodszy asystent 2658–4356
stażysta 1048

Źródło: http://ec.europa.eu/civil_service/docs/salary_officials_en.pdf

* Pensje osób na podobnych stanowiskach (np. szefa wydziału) mogą być różne, bo płace zależą głównie

od stażu pracy w komisji. Co dwa lata awansuje się automatycznie na wyższy stopień. Wszystko to w ramach 16 grup zaszeregowania, z których każda składa się z pięciu stopni. Awansuje się do momentu przejścia

do następnej grupy zaszeregowania lub osiągnięcia najwyższego stopnia w grupie. Najwyższa grupa zaszeregowania ma tylko trzy stopnie. Asystenci (AST) mogą być zaszeregowani w grupach 1–11, a pozostali pracownicy administracji (AD): w grupach 5–16.

W naszym przykładzie szef wydziału z pensją 11699 euro miesięcznie należy do grupy AD 13 – III stopień, szef zarabiający 9139 euro – do grupy AD 11 – III stopień, a zarabiający 7139 euro – jest w grupie AD 9 – III stopień.