POLITYKA

Wtorek, 18 czerwca 2019

Polityka - nr 51 (2276) z dnia 2000-12-16; s. 12

Tydzień w kraju

Tydzień w kraju

Po raz 39 rozdano Nagrody Historyczne „Polityki”. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim. Laureatów (patrz: POLITYKA 50 oraz 51 s. 84) przyjął Aleksander Kwaśniewski. Nagrody wręczał redaktor naczelny Jerzy Baczyński. Na zdjęciu uczestnicy uroczystości z prezydentem w miejscu, gdzie fotografowani są członkowie wszystkich nowych rządów RP.

Śląski wojewoda. Nowym wojewodą śląskim został mianowany przez premiera Wilibald Winkler, pełniący ostatnio funkcję wiceministra edukacji. Poprzednio był on m.in. rektorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Winkler zastąpił Marka Kempskiego, który podał się do dymisji w związku z odkryciem afery korupcyjnej w katowickim Urzędzie Wojewódzkim. Po ujawnieniu przez „Rzeczpospolitą” informacji o funkcjonowaniu w otoczeniu Kempskiego nieformalnego układu, który zdominował rynek nieruchomości, zamówień publicznych i przetargów, do Katowic zjechała komisja rządowa i sprawę zaczął badać prokurator. Zwolniono dyrektorów urzędu oraz aresztowano przedsiębiorców zamieszanych w aferę. Reportaż Piotra Pytlakowskiego o związkach władzy i biznesu s. 24. O korupcji pisze także Wiktor Osiatyński ...