POLITYKA

Niedziela, 16 czerwca 2019

Polityka - nr 23 (2301) z dnia 2001-06-09; s. 12

Tydzień w kraju

Tydzień w kraju

Z okazji Dnia Dziecka gmach Sejmu, a zwłaszcza sala obrad, zatłoczone były nadzwyczajnie. Lecz nie posłowie zapełniali ławy. Miejsca parlamentarzystów, w tym także prezydium Sejmu, zajęły dzieci. Uczniowie różnych szkół poznawali zasady funkcjonowania parlamentu i ustanawiania prawa. Dyskusja, którą prowadzili przyszli posłowie, była poważna i gorąca. Poproszony przez dziennikarzy o komentarz marszałek Maciej Płażyński stwierdził, że niecodzienni goście wykazali się pełną dojrzałością i znacznie łatwiej się z nimi współpracowało niż z dorosłymi. Uwaga ta dotyczyła zarówno frekwencji jak i dyscypliny.

Wkrótce wypłata. Po ponad dwóch latach międzynarodowych negocjacji niemiecki parlament dał sygnał do rozpoczęcia wypłat odszkodowań dla byłych robotników przymusowych w Trzeciej Rzeszy. W przyjętej niemal jednogłośnie uchwale Bundestag stwierdził, że spełnione są ustawowe warunki bezpieczeństwa prawnego niemieckich firm w USA, co pozwala na uruchomienie zgromadzonych sum. Pieniądze dla najstarszych poszkodowanych z Niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość w ciągu ...