POLITYKA

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Polityka - nr 2 (2890) z dnia 2013-01-09; s. 68

Kultura / Afisz / Książki

Wiesław Władyka

Tygodnik prawie dla wszystkich

●●●●●○

Małgorzata Szpakowska, „Wiadomości Literackie” prawie dla wszystkich, W.A.B., Warszawa 2012, s. 464

Właśnie to „prawie dla wszystkich” znalazło się w tytule książki poświęconej „Wiadomościom Literackim”, napisanej przez Małgorzatę Szpakowską, i do jej treści jednocześnie pasuje i nie pasuje. Co autorka pracowicie, drobiazgowo i analitycznie udowadnia. Jest to bowiem bardzo solidna monografia chyba najbardziej inteligenckiego pisma w dziejach prasy polskiej, redagowanego przez Mieczysława Grydzewskiego, zapisanego przez Skamandrytów, decydującego przez długi czas w Drugiej RP o hierarchii, jakościach, gustach, modach literackich i nie tylko. Legendarnego pisma legendarnego redaktora i legendarnych poetów i pisarzy, bez żadnej przesady. Pisma eklektycznego, warszawsko-centrycznego, niezwykle salonowego i aroganckiego, prześmiewczego i kłótliwego, wyniosłego i arbitralnego, a przecież niezwykle pełnego talentów, pomysłów i myśli, może nawet eklektycznych, ale zawsze jednak otwartych, liberalnych, tolerancyjnych, awangardowych, jednak bez skłonności do anarchistycznego awanturnictwa. Niemniej stającego przeciwko wielu wartościom i ideom, które bądź wywodziły się z głębokiej tradycji, bądź przesiliły się w nowoczesną formę narodowo-katolicką, zwł...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!