POLITYKA

środa, 21 sierpnia 2019

Polityka - nr 2 (2687) z dnia 2009-01-10; s. 80-81

Ludzie i obyczaje

Paweł Wrabec

Tylko jedno płuco

Rozmowa z Andrzejem Jagusiewiczem, głównym inspektorem ochrony środowiska, o tym, kto truje i czy przestanie

Paweł Wrabec: – Inspekcja monitoruje stan czystości wód, gleby i powietrza.

Z racji pełnionej funkcji jest pan chyba najlepiej zorientowany w stanie naszego środowiska. Gołym okiem widać, że on się poprawia, dymiące na czarno kominy zniknęły z krajobrazu. Można więc chyba pełną piersią pooddychać?

Andrzej Jagusiewicz: – Niestety już tylko na Warmii i Mazurach. Warmińsko-mazurskie to obecnie jedyne województwo, gdzie poziom zapylenia powietrza mieści się w unijnych normach. Nie lepiej jest ze stanem wód, bo zaległości cywilizacyjne są tu ogromne. Jednak, zgodnie z wymaganiami Brukseli, do 2015 r. osiągniemy taki poziom, że w każdym jeziorze czy rzece oraz na bałtyckiej plaży będzie można się bezpiecznie kąpać. Przypomnę, że dzięki finansowemu wsparciu UE wybudujemy do 2015 r. w sumie 37 tys. km kanalizacji oraz niemal 1,8 tys. oczyszczalni ścieków.

Zaraz, zaraz, mamy dwa zielone płuca, to drugie to przecież Podlaskie, którego sporą część zajmuje Białowieża.

W takim razie zostało nam już tylko jedno płuco, gdyż ...

Andrzej Jagusiewicz, główny inspektor ochrony środowiska, od 26 listopada wiceprzewodniczący Europejskiej Agencji Środowiska. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W 1976 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych z zakresu prognoz stanu zanieczyszczenia atmosfery na Politechnice Wrocławskiej. Współzałożyciel Instytutu Ochrony Środowiska.

Główny Inspektorat Ochrony ­Środowiska

Organ podległy ministrowi środowiska. Sprawuje kontrolę nad realizacją przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody.

Inspektorat:
• organizuje i koordynuje monitoring środowiska,
• prowadzi badania jakości środowiska,
• kontroluje instalacje i urządzenia chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem.