POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 6 (3045) z dnia 2016-02-03; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (A.Dob.)

Urząd gorszego sortu

Jedna z poprawek do ustawy budżetowej na 2016 r., zgłoszonych i przegłosowanych przez klub PiS, zakłada zmniejszenie środków na działalność Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wygospodarowano na nią jedynie 35 mln zł, choć w zeszłym roku kwota ta była o 3,5 mln wyższa. Pracownicy biura zakładali zaś, że na realizację wszystkich zaplanowanych na ten rok zadań powinni otrzymać nieco więcej środków niż w roku ubiegłym, czyli 43–45 mln zł. Jedną z konsekwencji zmniejszenia budżetu do poziomu z 2011 r. będzie rezygnacja z planu zatrudnienia dodatkowych ośmiu pracowników (w biurze RPO i podległych mu jednostkach terenowych w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu pracuje teraz 309 osób), którzy mieli się zajmować m.in. rozpatrywaniem wpływających do biura RPO wniosków od obywateli. A tych co roku przybywa ok. 57 tys.

Są to bardzo różnorodne problemy, ale dużą ich część stanowią te związane z kasacjami wyroków w zawieszeniu, w których interwencja rzecznika jest niezbędna. Zależy nam na tym, by sprawy te były rozpatrywane szybko i sprawnie, zwłaszcza że wiele z nich to skomplikowane ...