POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 4

Uwagi redakcyjne

• Wyrazy japońskie są zapisane w transkrypcji Hepburna, używanej w pracach japonistycznych na całym świecie. Większość spółgłosek oraz samogłoski a, i, u, e, o są wymawiane tak jak w języku polskim. Część samogłosek może występować też w postaci wydłużonej: ō (oo), ū (uu), ā (aa). Samogłoska i przed inną samogłoską jest wymawiana jako osobna sylaba. Spółgłoski ch, j, sh, ts, z, w, y wymawia się odpowiednio jak polskie ć, dź, ś, ts/cs, dz, ł, j.

Pisownia / wymowa / przykład / wymowa
ch / ć (ci) / Chōshū / Cioosiuu
j / dź (dzi) / Meiji / Mejdzi
sh / ś (si) / washi / łasi
ts / ts/cs / Mutsuhito / Mutsuhito/Mucsuhito
z / dz / Izu / Idzu
w / ł / Tokugawa / Tokugała
y / j / Yokosuka / Jokosuka
i+u / (inna samogłoska) / jiuta / dzi-uta

• Dla wyrazów ...