POLITYKA

Niedziela, 21 stycznia 2018

Polityka - nr 10 (10) z dnia 2016-11-10; Pomocnik Historyczny. Nr 5. Polska broń. Dzieje oręża i przemysłu zbrojeniowego; s. 30-31

Detale

 (AK)

Uzbrojenie wojsk lądowych

Stan na 1939 r. (w nawiasach kraj produkcji). W zestawieniach nie uwzględniono egzemplarzy prototypowych i zakupionych do celów doświadczalnych, a także występujących w niewielkich ilościach.

Broń pancerna

Czołgi lekkie312:

7TP – 122 (w tym 23 dwuwieżowe) (Polska, licencja brytyjska),

Vickers Mark E – 38 (w tym 16 dwuwieżowych) (Wielka Brytania, krajowe modyfikacje),

Renault R-35 – ok. 50 (Francja),

Renault FT – 102 (Francja, krajowe modyfikacje).

Czołgi rozpoznawcze574:

TK – 300 (w tym 16 TKF), TKS – 274 (Polska, na bazie tankietki Vickers Carden Loyd Mk VI).

Samochody pancerne100:

wz. 29 – 10, wz. 34 – 90 (Polska).

Pociągi pancerne

• 12 (odziedziczone po zaborcach, gruntownie zmodernizowane i zunifikowane).

Drezyny pancerne Tatra

• 6 (Czechosłowacja).

Uwaga: Zsumowano pojazdy w linii, w zapasie mobilizacyjnym i szkolne. Nie uwzględniono niewielkiej liczby czołgów lekkich 7TP dostarczonych w ostatnich dniach przed wojną.

Artyleria polowa

220 mm moździerz wz. 1932 – 27 (Czechosłowacja),

155 mm haubica wz. 1917 – 340 (Francja),

120 mm armata wz. 1878 – 38 (konwersja armat francuskich i rosyjskich),

105 mm armata wz. 1929 – 124 (Francja i Polska na licencji),

105 mm armata wz. 1913 – 118 (Francja),

100 mm haubica wz. 1914/19P – 510 (Czechosłowacja i Polska na licencji),

100 mm haubica wz. 1914/19A – 336 (modernizacja dział austro-węgierskich),

76,2 mm armata wz. 02 – 89 (zdobyczne rosyjskie),

75 mm armata wz. 02/26 – 425 (modernizacja zdobycznych rosyjskich),

75 mm armata wz. 1897 – 1230 (Francja),

65 mm armata górska wz. 1906 – 24 (Francja),

37 mm armata przeciwpancerna wz. 1936 – ok. 1200 (Szwecja i Polska na licencji), plus kilkanaście fortecznych wz. 1937 (Polska).

Uwaga: Uwzględniono działa w jednostkach Korpusu Ochrony Pogranicza.

Artyleria przeciwlotnicza

75 mm armata przeciwlotnicza wz. 1937St i wz. 1938St – 54 (38+16) (Polska),

75 mm armata przeciwlotnicza wz. 1897/25 – 84 (Francja),

75 mm armata przeciwlotnicza wz. 1897/1918/24 (samobieżne) – 12 (Francja),

40 mm armata przeciwlotnicza wz. 1936 i wz. 1937 – ok. 350 (Szwecja i Polska na licencji).

Broń wsparcia piechoty

81 mm moździerze wz. 1918, wz. 1928 i wz. 1931 – ok. 2130 (Francja i Polska na licencji),

46 mm granatnik wz. 1930 – 397 (Polska),

46 mm granatnik wz. 1936 – ok. 3400 (Polska),

Uwaga: Uwzględniono moździerze i granatniki w jednostkach KOP.

Broń maszynowa

13,2 mm najcięższy (wielkokalibrowy) karabin maszynowy wz. 1930 – 29 (Francja),

8 mm ckm Hotchkiss wz. 1914 – ok. 2600 (Francja),

7,92 mm ckm Hotchkiss wz. 1925 – ok. 1200 (Francja, modernizacja w Polsce),

7,92 mm ckm wz. 1930 i 1930a – ok. 8300 (Polska, na bazie ckm Browning M1917),

7,92 mm ckm Maxim wz. 1908 – ok. 4500 (Niemcy),

7,92 mm rkm wz. 1928 – ok. 19,9 tys. (Polska, licencja belgijska),

7,92 mm lkm Maxim wz. 1908/15 – ok. 5700 (Niemcy),

7,92 mm lkm Bergmann wz. 1915 – 715 (Niemcy),

8 mm rkm Chauchat wz. 1915 – kilkaset (Francja).

Uwaga: W zestawieniu uwzględniono karabiny maszynowe używane w KOP, Policji Państwowej i Straży Granicznej. Niewielka liczba rkm Chauchat (w tym prawdopodobnie część dostosowanych do strzelania amunicją 7,92 mm) znajdowała się w składach mobilizacyjnych, trafiły one głównie do jednostek Obrony Narodowej.

Indywidualna broń strzelecka

Karabiny

7,92 mm Mauser wz. 1898 i wz. 1898a – ok. 310 tys. (Niemcy i Polska),

8 mm Lebel wz. 1886 i wz. 1893 – ok. 145 tys. (Francja),

8 mm Berthier wz. 1907/15 – ok. 24 tys. (Francja),

8 mm Berthier wz. 1916 – ok. 40 tys. (Francja),

7,92 mm Mannlicher-Mauser wz. 1888 – ok. 19 tys. (Austro-Węgry).

Karabinki

7,92 mm Mauser wz. 1898 i wz. 1929 – ok. 580 tys. (Niemcy i Polska),

7,92 mm Mosin wz. 1891/98/23, wz. 1891/98/25 i wz. 1891/98/26 – ok. 77 tys. (Rosja, modernizacja w Polsce),

8 mm Berthier wz. 1890 i wz. 1892 – ok. 10 tys. (Francja),

8 mm Berthier wz. 1916 – ok. 18 tys. (Francja),

7,92 mm Mannlicher-Mauser wz. 1888 – ok. 1600 (Austro-Węgry).

Inne

7,92 mm karabin przeciwpancerny wz. 1935 – ok. 3500 (Polska),

pistolety maszynowe 9 mm Suomi, 11,43 mm Thompson, 9 mm Mors – ok. 300 (kolejno Finlandia, USA, Polska),

9 mm pistolet Vis wz. 1935 – ok. 43&...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]