POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 36 (2468) z dnia 2004-09-04; s. 24-28

Kraj / Droga kleryka

Marcin Kołodziejczyk

W czerni w bieli

W katolickich seminariach duchownych w Polsce studiuje jedna czwarta kleryków Europy. Są dziećmi swoich czasów: znają języki, wyrośli w świecie telewizji, hip-hopu i komputerów. Ale też częściej niż kiedyś pochodzą z rozbitych rodzin, są samotni i sfrustrowani. Księżmi zostanie tylko nieco ponad połowa z nich.

Przez sześć lat nauki w seminarium klerycy mają dorosnąć emocjonalnie i, mówiąc językiem ich wychowawców, „uformować się do pełnienia posługi Bożej”. „Tajemnica powołania, potrzeba uświęcenia, podążanie drogą Chrystusa” – to sformułowania klucze, którymi alumni tłumaczą powody wstąpienia do seminarium. Często dopiero za tą fasadą kryją się zwyczajni chłopcy, którzy przyznają, że szukają pomysłu na życie. Są wśród nich ideowcy chcący naprawiać niesprawiedliwy świat, głodni wiedzy domorośli filozofowie oraz tacy, którzy tylko płyną z prądem wydarzeń. Są tacy, co boją się kobiet, i tacy, którzy wyczuwają w sobie postawy homoseksualne i wstydzą się, a w seminarium chcą bez podejrzeń zaistnieć. „Dla osób o silnych skłonnościach homoseksualnych instytucje typowo męskie, na przykład seminaria duchowne, zakony męskie, szkoły wojskowe, mogą być »atrakcyjne« nie tylko pod względem emocjonalnym, ale jako społeczny parawan dla ukrycia odmienności seksualnej” – pisze ks. Józef Augustyn, jezuita, w ...

95 proc. kleryków to ludzie poniżej 25 roku życia
94 proc. oddałoby życie w obronie wiary
85 proc. uważa za słuszną zasadę celibatu
83 proc. pochodzi z pełnych rodzin, tyle samo było ministrantami w dzieciństwie
73 proc. deklaruje, że wstąpienie do seminarium było wewnętrzną potrzebą
71 proc. wstąpiło, by służyć Bogu
67 proc. – by służyć ludziom
40 proc. kleryków pochodzi ze wsi
18 proc. to absolwenci wyższych uczelni
18 proc. ma za sobą doświadczenia w pracy zawodowej
8 proc. nie ma nic przeciwko stosowaniu środków antykoncepcyjnych
3 proc. nie ma nic przeciwko rozwodom zgodnym z prawem kościelnym

Źródło: Badania ks. Krzysztofa Pawliny, rektora warszawskiego seminarium duchownego z 2000 r., za KAI