POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu; s. 14-15

Tomasz Targański

W dorzeczu Odry

Geograficzne i historyczne granice

Granice. Decydującą rolę w ukształtowaniu granic Śląska odegrało położenie w dorzeczu górnej i środkowej Odry. „Podobnie jak drzewko oskrzeli doprowadza do płuc powietrze, tak i system rzeczny Odry rozprowadził element osadniczy aż do najdalszych dogodnych dla osadników zakątków Śląska” – pisał Władysław Semkowicz w pierwszym tomie „Historii Śląska”. Liczne dopływy rzeki wpłynęły tym samym na integrację ziem śląskich w jedno zwarte terytorium.

Południowa rubież Śląska opierała się na Sudetach, formując jedną z najstarszych i najtrwalszych granic w Europie. Łańcuch górski, o którym wspomina już Klaudiusz Ptolomeusz ok. 150 r. n.e., był jednocześnie polityczną linią oddzielającą Śląsk od Czech i Moraw. Opawszczyzna oraz ziemia cieszyńska – mimo zmieniającej się przynależności państwowej – nigdy nie przestały być uznawane za Śląsk.

Najwięcej sporów budziła zachodnia rubież regionu. Pod względem geograficznym wyznaczała ją linia Nysy. Względy historyczne – zwłaszcza wojny, jakie pierwsi Piastowie toczyli z ...

Załączniki

  • Śląsk w I poł. XIV w.

    Śląsk w I poł. XIV w. - [rys.] Sobczak Marek

  • Śląsk na współczesnej mapie

    Śląsk na współczesnej mapie - [rys.] Sobczak Marek