POLITYKA

środa, 19 czerwca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2018-05-16; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 30. Do czego nam ego; s. 24-27

JA. EGO na własny użytek

Magdalena Nowicka

W gabinecie luster

Jak widzi siebie neurotyk, a jak człowiek wolny od tej cechy.

Każdy codziennie staje przed lustrem. I rzeczywistym, i symbolicznym – samoświadomości. Samoświadomość to poczucie własnego istnienia, rozumienie doświadczanych aktualnie doznań, emocji, potrzeb czy myśli. Możliwość uzmysłowienia sobie i oceny własnych możliwości czy ograniczeń. Umiejętność koncentracji uwagi na wybranych aspektach siebie. Jej obecność bada się w psychologii eksperymentalnie właśnie za pomocą tak zwanego testu lustra. Na ciele człowieka umieszcza się jakiś charakterystyczny element i jeśli badany, widząc swoje odbicie, dotyka oznaczonej części ciała, uznaje się, że jest w stanie dostrzec siebie jako indywidualną jednostkę, odmienną od innych.

Figura, jaką człowiek spostrzega i interpretuje, ma pewien kształt, jest bliżej lub dalej od innych ludzi i obiektów, bardziej lub mniej podobna do tego co wokoło. Jej barwa ma określone nasycenie. Ma kontur, który mniej lub bardziej wyraźnie oddziela ją od tła. Ma wreszcie tło. To, w jaki sposób ludzie postrzegają sami siebie, zależy od tego, jacy są oraz w jakim środowisku funkcjonują. Innymi sł...