POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (3196) z dnia 2019-01-30; s. 75

Kultura / Afisz / W galerii

Piotr Sarzyński

W labiryncie znaczeń

4/6

Hiwa K: Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe, Galeria Zachęta, Warszawa, do 28 kwietnia

Już tytuł wystawy budzi u widza czujność. Sugeruje, że sztuka, z którą się skonfrontujemy, będzie bardziej wymagająca niż przyjemna, bardziej oczekująca intelektualnego zaangażowania aniżeli czystej percepcji. I tak jest. Trochę za sprawą tego, że artysta jest irackim Kurdem (choć studia kończył w Europie i tu mieszka), a jego sztuka mocno uwikłana jest w świat wartości, historii, emocji i doświadczeń jego narodu. A trochę za sprawą tego, że Hiwa K nie ułatwia widzowi zadania, prowadząc go dość krętym labiryntem znaczeń, symboli, treści. Ale warto zadać sobie wysiłek i prześledzić towarzyszące pracom opisy, bo nie jest to sztuka banalna, ale rodzaj opowieści o sprawach skomplikowanych, trudnych, acz ważnych nie tylko dla Kurdów. Hiwa K opowiada o tożsamości, samotności emigracji, wojnie, przemocy, nadziei, adaptacji człowieka do warunków, jakie przyniósł mu los itd. A więc o sprawach, które w ...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)