POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu; s. 59-63

Jakub Grudniewski

W państwie Fryderyków

Po podbiciu przez Prusy Śląsk stał się jedną z prowincji scentralizowanego państwa Hohenzollernów. Jego najbogatszym regionem.

Aneksja Śląska. Powstanie tzw. pruskiego Śląska było następstwem wojen toczonych przez Prusy i Austrię w XVIII w. Pierwsze dwie (1740–42 oraz 1744–45) były częścią konfliktu o sukcesję austriacką (art. s. 42). Warunki pokoju zawartego we Wrocławiu w 1742 r. ustalały granicę między władztwem Wiednia i Berlina, która okazała się nader trwała – przetrwała do XX w., a na wielu odcinkach do 1945 r. Ostatnia z wojen śląskich (1756–63) była zaś środkowoeuropejskim epizodem wojny siedmioletniej.

W 1756 r., w wyniku tzw. odwrócenia przymierzy, przeciwko Prusom zjednoczyły się prawie wszystkie mocarstwa europejskie (Austria, Rosja, Francja). W sierpniu 1756 r. Austriacy odbili najpierw Górny Śląsk, a następnie Dolny z Wrocławiem. Stolica Śląska została jednak ponownie zajęta przez Fryderyka II już we wrześniu tego roku. Kolejne oblężenie Wrocławia miało miejsce latem 1760 r. Pomimo skazania Prus na porażkę z powodu nierówności sił, szczęśliwe zbiegi okoliczności pozwoliły im ostatecznie wyjść z tego konfliktu obronną ...