POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 11 (3050) z dnia 2016-03-09; s. 10

Ludzie i wydarzenia / Świat

Walczymy z Bułgarami

Będziemy rozmawiać z Bułgarami o miejscu dla Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – zapowiedział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Bułgaria – podobnie jak Polska – stara się o niestałe miejsce w Radzie w kadencji 2018–19. Rada składa się z 5 stałych (USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania) i 10 niestałych członków, wybieranych na dwuletnią kadencję. A wybór odbywa się zgodnie z podziałem na regiony. Z naszego regionu kandydaturę zgłosiła również Bułgaria, a to oznacza, że bijemy się o to samo miejsce. I chociaż Polska szanse ma duże, bo jesteśmy od Bułgarii więksi i bogatsi, wydajemy 10-krotnie więcej pieniędzy na pomoc rozwojową i częściej uczestniczymy w misjach pokojowych ONZ, to rywal pozostaje rywalem.

Dla Polski najlepiej byłoby, gdyby Bułgaria zrezygnowała ze starań o to stanowisko. Tym bardziej że Sofia wystawiła już oficjalnie swoją kandydatkę na sekretarza generalnego ONZ i teraz kandyduje w dwóch konkurencjach. Jeśli zadowoliłaby się staraniami o stołek sekretarza i wycofała z walki o niestałe miejsce w Radzie, Polska mogłaby ...