POLITYKA

Piątek, 23 sierpnia 2019

Polityka - nr 6 (2387) z dnia 2003-02-08; s. 12

Ludzie i wydarzenia

Wałęsa w roli logo

Po raz pierwszy od czasu wyboru na prezydenta RP Lech Wałęsa spotkał się z Komisją Krajową Solidarności. Janusz Śniadek zaprosił go na posiedzenie KK już w dniu, kiedy został szefem związku. I nadal deklaruje chęć podtrzymywania kontaktów z historycznym liderem „S”. – Spotkanie – podkreśla – zakończyliśmy słowami „do zobaczenia wkrótce”.Wysokiego szczebla działacze związkowi uważają, iż głównym powodem wieloletniego rozbratu między Wałęsą a władzami związku był kompleks Mariana Krzaklewskiego, jego niechęć do poprzednika, którego zasług nie dawało się wykreślić. Ojciec Solidarności – jak lubi się określać Wałęsa – odpłacał jej kierownictwu ostrą publiczną krytyką poczynań. Nowy przewodniczący nie ukrywa, że chciał ocieplenia wzajemnych relacji. – Pana prezydenta Wałęsę – tłumaczy – wiele osób w świecie utożsamia z Solidarnością. Pan prezydent w pewnym sensie jest naszym logo. Chcemy pokazać, że słowo „solidarność” nie jest dla ludzi „S” pustym frazesem.<...