POLITYKA

środa, 24 kwietnia 2019

Polityka - nr 44 (2881) z dnia 2012-10-29; s. 68

Kultura / Afisz / Książki

Wiesław Władyka

Węzły życia i twórczości

●●●●○○

Radosław Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza, tom I, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012, s. 620

Książka rozpoczyna się od razu, nie ma wstępów, tłumaczeń, wyjaśnień i zapewnień. Jest pierwsze zdanie, że Jarosław Iwaszkiewicz urodził się... i potem po kolei. Aż do 1939 r., gdyż to na razie jest tom pierwszy biografii pisarza, już widać, że prowadzonej z niezwykłą skrupulatnością i z dużym rozmachem. Jej autor, człowiek jeszcze przecież bardzo młody (ur. 1975) zdążył do swojego dzieła przygotować się licznymi studiami literaturoznawczymi i opracowaniami edytorskimi, w tym między innymi „Dzienników” pióra Iwaszkiewicza, jego „Listów do córek” czy korespondencji z Konstantym A. Jeleńskim i Teresą Jeleńską.

Ta opowieść o życiu i twórczości Iwaszkiewicza – jak to się mówi – rzeczywiście wyszła spod pióra autora, który literaturę zna, kocha i próbuje analizować, ma do tego solidne akademickie wykształcenie. Ale także badacza czytającego źródła, konfrontującego ze sobą różnorodne, a ...

●●●●●● wybitne!
●●●●●○ bardzo dobre
●●●●○○ dobre
●●●○○○ średnie
●●○○○○ słabe
●○○○○○ dno!