POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 46 (2629) z dnia 2007-11-17; s. 22-23

Kraj / To trzeba zrobić!

Janusz Lewandowski

Więcej czadu, więcej ładu

Gospodarka wraca na pierwszy plan. Po dwóch latach koniunktury, przejadanej przez ekipę nieufną wobec przedsiębiorczości, poczucie ulgi jest zrozumiałe.

Istnieje nieusuwalna luka między tym, co ekonomicznie konieczne, i tym, co politycznie możliwe. Zwycięzcy wyborów pragną przełamać dotychczasowy cykl polityczno-ekonomiczny, który na każdym wyborczym zakręcie wynosił do władzy opozycję. Łaskawiej obchodził się z rządowym zaniechaniem aniżeli z reformatorami. Dlatego strategia ekonomiczna, jaka rodzi się w rozmowach PO z PSL, uwzględni polityczny kalendarz, a zwłaszcza wybory prezydenckie w 2010 r. Nie usprawiedliwia to jednak niejasnych sygnałów, nadawanych przez kandydatów na resorty gospodarcze. Środowiska gospodarcze nie oczekują żadnego cudu. Zasługują natomiast na minimum przewidywalności i partnerskich konsultacji, zanim zacznie się je uszczęśliwiać zza ministerialnego biurka.

Priorytetowy kierunek natarcia nowego rządu wyłonił się z sondażu (dziennik „Polska”), w którym zapytano o społeczne oczekiwania. Są one zaskakująco dojrzałe, cywilizacyjne w swym charakterze, a nie roszczeniowe. Na pierwszym miejscu autostrady, czytaj nowoczesny i bezpieczny system transportowy. Należy zatem uznać infrastrukturę za główny obszar misji modernizacji kraju i poprawy jakości życia.

Infrastruktura to nie tylko bezkolizyjne drogi, lecz ...

Janusz Lewandowski (ur. 1951 r.) – absolwent Wydz. Transportu i Gospodarki Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego, dr nauk ekonomicznych; wykładowca na macierzystej uczelni i na Uniwersytecie Harvarda. Współtwórca Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Minister przekształceń własnościowych w rządzie J.K. Bieleckiego i H. Suchockiej; od 1991 do 2004 r. poseł na Sejm. Od VII 2004 r. w Parlamencie Europejskim, gdzie w 2007 r. przewodniczył Komisji Budżetowej.