POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 19

Detale

Agnieszka Krzemińska

Wielka grecka kolonizacja

Ani górzysty i suchy Półwysep Bałkański, ani Peloponez nie były specjalnie urodzajne, więc gdy tylko wszystkie nadające się do życia ziemie zostały zagospodarowane, w XV w. p.n.e. Mykeńczycy wsiedli na statki i wypłynęli w świat. Mieszkańcy Pylos, Tirynsu i Myken dokonali pierwszej kolonizacji, zasiedlając Kretę, Cypr, wyspy Morza Egejskiego oraz wybrzeże Azji Mniejszej (gdzie założyli Milet). Jednak to druga fala zyskała miano wielkiej kolonizacji (zaczęła się jeszcze w epoce archaicznej, w VIII w. p.n.e., i trwała ok. 200 lat); dzięki niej Grecy zasiedlili wybrzeża Morza Czarnego i Śródziemnego, tak że „przypominali żaby siedzące wokół stawów”, jak to skomentował Platon (art. s. 20).

Greków z ich ojczyzn po raz wtóry wygnało przeludnienie i głód ziemi, ale tym razem wzięli się do kolonizacji w sposób bardziej zorganizowany. Osady handlowe nazywano emporiami, a o charakterze rolniczym – apoikiae, czyli osiedlami z dala od ...

Załączniki

  • Zasięg kolonizacji greckiej w VI w. p.n.e.

    Zasięg kolonizacji greckiej w VI w. p.n.e. - [rys.] Sobczak Marek