POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 17 (3208) z dnia 2019-04-24; s. 7

Ludzie i wydarzenia / Kraj. Komentarz

Ewa Siedlecka

Wielkanocny zakalec

Cztery pieczenie na ogniu jednej nowelizacji upichcił na Wielkanoc PiS:
• pacyfikacja sprawy o legalność Krajowej Rady Sądownictwa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
• zagwarantowanie sobie wpływu na wybór prezesów w Sądzie Najwyższym,
• usprawnienie eliminowania niepokornych sędziów, 
• władza PiS nad wygaszaniem mandatów poselskich.

W Wielki Czwartek pojawiła się kolejna nowelizacja ustaw sądowych. Prawdopodobnie zostanie uchwalona na posiedzeniu Sejmu 24 kwietnia, żeby zdążyć przed rozprawą w TSUE w sprawie legalności powołania i działania neo-KRS. Nowelizacja usuwa przepisy o prawie odwołania od konkursu na sędziego SN, na podstawie których Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny zadały TSUE pytania prejudycjalne zmierzające do oceny legalności powołania, a więc działalności neo-KRS. Odebranie kandydatom na sędziów SN prawa do odwołania narusza konstytucyjną zasadę równego dostępu do służby publicznej, ale PiS nigdy nie przejmował się konstytucją. Za to będzie mógł przed TSUE żądać umorzenia sprawy, skoro znikła nagle podstawa prawna ...