POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 8 (2181) z dnia 1999-02-20; s. 16

Wydarzenia

Ewa Nowakowska

Witaj gimnazjum

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustroju szkolnego od 1 września. "Aleksander Kwaśniewski nie chce blokować reform, które są konieczne i oczekiwane" - powiedziała minister Barbara Labuda uzasadniając tę decyzję. Tak więc 1 września obecni szóstoklasiści rozpoczną naukę w trzyletnim gimnazjum. Po nich następne roczniki. W klasach I-IV i w pierwszej klasie gimnazjum zaczną obowiązywać nowe programy.

Gruby pakiet wątpliwości, dotyczących braku przygotowania głównych filarów reformy: kadry nauczycielskiej, programów nauczania i rządowego programu nakładów na edukację w perspektywie kilku najbliższych lat, prezydent odesłał do zespołu ekspertów. Mają oni na bieżąco oceniać postępy przygotowań i informować o nich prezydenta, który zastrzegł sobie prawo oceny i możliwości zmian - z nowelizacją ustawy włącznie, co oznaczałoby faktyczne wstrzymanie reformy. Powołanie zespołu, "którego głównym zadaniem będzie czuwanie nad realizacją reformy systemu edukacji" - zapowiedział również premier.

Ale do oglądania będą w najbliższym czasie wyłącznie zabiegi związane z tworzeniem nowej sieci szkolnej. Prof. Jolanta Supińska, socjolog, widzi w tych działaniach wyraźne analogie marketingowe: - Aby osiągnąć sukces rynkowy, dystrybutorzy często sprzedają stare produkty w nowych opakowaniach. Podobnie jest z reformą edukacji - cały impet skierowano na zmiany strukturalne, które są rodzajem opakowania.

Kilka tygodni oczekiwania na decyzję prezydenta nadzwyczajnie uaktywniło wszystkie zainteresowane środowiska. W Urzędzie Rady Ministrów odbył się Krajowy Sejmik Samorządowy z udziałem ...