POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2013-10-09; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 13. Jak radzić sobie ze szkołą; s. 32-36

Jak pomóc dziecku w edukacji

Aleksandra CisłakAdrian Wójcik

Witaj szkoło życia

Jak nasze dzieci dostają w kość, czyli o sile grupy rówieśniczej

Czas spędzony w szkole, czas dzieciństwa i wczesnej młodości to dla jednych najpiękniejszy okres życia, pełen intensywności i wspaniałego uczucia robienia wielu rzeczy po raz pierwszy, a dla innych – pasmo nudy, lęku i upokorzeń. To, czy w dorosłości towarzyszy nam raczej ten pierwszy, czy raczej ten drugi rodzaj wspomnień, zależy w ogromnym stopniu od tego, w jakie relacje społeczne wówczas wchodziliśmy i jakie emocje towarzyszyły nawiązywaniu tych relacji.

Z perspektywy dorosłego siła negatywnych emocji wprawdzie znacznie już słabnie, a złe wspomnienia się zacierają – co wynikać może z typowego sposobu działania ludzkiej pamięci: wraz z upływem czasu wspomnienia stają się lepsze. Nie oznacza to jednak, że – licząc na ten mechanizm – bagatelizować można dzisiejsze przeżycia naszych dzieci. Dla wielu szkoła to pierwsze poważne zetknięcie ze światem i życiem poza rodziną, w niej nabywają nie tylko wiedzę, lecz także – a może przede wszystkim – doświadczenie społeczne. Wszystkie ...