POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 5 (5) z dnia 2016-05-11; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 22. Dusza i ciało; s. 94-97

Spokój i sprawność

Eliza Koźmińska-Sikora

Włącznik do życia

Psychoterapia kojarzy się głównie z rozmową – psychoterapeuta bioenergetyczny „czyta i naprawia” również ciało pacjenta

Analiza bioenergetyczna, inaczej nazywana też Bioenergetyką Lowena (od nazwiska psychiatry i psychoterapeuty Aleksandra Lowena 1910–2008), traktuje ciało jako głównego bohatera. Przez wiele lat pod jej adresem kierowano zarzuty o zbyt enigmatyczne i mało naukowe podstawy. W niektórych środowiskach chciano ją widzieć jako metodę z pogranicza uznanej psychoterapii. Tymczasem wiele jej założeń przyjętych na podstawie obserwacji pacjentów i psychoterapeutycznej intuicji twórcy znajduje swoje odzwierciedlenie w najnowszych odkryciach z dziedziny neurobiologii, neuropsychologii, neurofizjologii czy genetyki. Nowoczesne metody neuroobrazowania mózgu dają wiele odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania naszego układu nerwowego.

Wyjście z pogranicza

Różne nurty psychoterapii kładą różny nacisk na pracę z ciałem. Niektóre, jak psychoanaliza, zupełnie ją pomijają, inne, np. Gestalt, wykorzystują jedynie jej elementy (s. 92). Bioenergetyka Lowena w Polsce do niedawna była mało praktykowana, choć na świecie to już uznana metoda, a studenci psychologii od dawna słyszą o niej na wykładach.

Wychodzi ona z założenia, że psychoterapia nabierze głębi, gdy uwzględni ...

Aleksander Lowen (1910–2008)

Amerykański psychiatra i psychoterapeuta, twórca analizy bioenergetycznej. Był wszechstronnie wykształcony: miał licencjat z ekonomii, był doktorem prawa. Od wczesnej młodości interesował się sportem i wpływem aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Z tego powodu wziął udział w kursie analizy charakteru prowadzonym przez Wilhelma Reicha (psychiatra, twórca teorii orgonalnej), a następnie przez 3 lata odbywał u niego własną terapię. Zafascynowany tym, co dzięki niej odkrył, po trzech latach zaczął prowadzić własną praktykę terapeutyczną. W wieku 36 lat dodatkowo ukończył medycynę. Czerpiąc pewne aspekty z teorii Reicha i we współpracy z Johnem Pierrakosem (psychiatrą i psychoterapeutą), stworzył własne podejście terapeutyczne, które rozwijał przez kilkadziesiąt lat. Uznawał absolutną jedność ciała i umysłu. Twierdził, że większość ludzi ma bloki mięśniowe i energetyczne w ciele, które ograniczają ich żywotność. Opracował dziesiątki ćwiczeń do pracy z ciałem, które wpływają na dobrostan fizyczny i psychiczny. Sam stosował je codziennie. Zachowane filmy z jego sesji terapeutycznych pokazują tryskającego energią, sprawnego i wyglądającego niezwykle młodo mężczyznę, który jeszcze w wieku 80 lat pracował zawodowo. Zmarł, mając 98 lat.