POLITYKA

środa, 26 czerwca 2019

Polityka - nr 2 (3193) z dnia 2019-01-09; s. 20-21

Polityka

Ewa Siedlecka

Władza szyje sędziom buty

To, co rzecznicy dyscyplinarni robią sędziom, można uznać za mobbing, nadużycie władzy i wpływanie na czynności sądu.

Już 11 sędziów weszło w tryby pisowskiego postępowania dyscyplinarnego – dlatego że odwoływali się do konstytucji i prawa europejskiego i z powodu publicznych wypowiedzi na ten temat. Ale im bardziej PiS ciśnie, tym sędziowie mniej się boją. Im silniej PiS zwalcza niezawisłość – tym bardziej ją podkreślają.

PiS zabrania przywoływania konstytucji? Ubierają się w koszulki z napisem „Konstytucja” lub tworzą „literadę” z napisem „Konstytucja” pod Muzeum Polin, gdzie właśnie odbywa się II Kongres Praw Obywatelskich zorganizowany przez RPO. W Sądzie Okręgowym w Krakowie ubierają choinkę w bombki z „Konstytucją”. Na wizytówkach na stole sędziowskim umieszczają naklejkę „Konstytucja” (Wydział Karny Sądu Okręgowego w Rzeszowie). I wysyłają na adres nowej Krajowej Rady Sądownictwa kartki świąteczne z życzeniami przestrzegania konstytucji, z logo „KonsTYtucJA” na rewersie. Takich kart rozeszło się 10 tys.

Pisowska Krajowa Rada Sądownictwa przesłuchuje sędziów, którzy na otwartych spotkaniach dyskutują z ludźmi o konstytucji i sądownictwie? Sędziowie ślą do ...