POLITYKA

Czwartek, 13 grudnia 2018

Polityka - nr 6 (2387) z dnia 2003-02-08; s. 100-105

Na własne oczy

Ewa Winnicka

W siedem dni dookoła Biblii

Wisła to górski kurort wczasowy, miasto Jerzego Pilcha i Adama Małysza oraz jedenastu zarejestrowanych wyznań i tyluż nieformalnych społeczności religijnych. Ciągle powstają nowe.

Wiślanin, mówią miejscowi, z Biblią w ręku na okrągło szuka własnej drogi do Absolutu. Religijnie nawykły do samodzielności. Kiedy zapytasz o doktrynę jego wiary, zacznie od słów: „Moim zdaniem w Biblii...”.

Zdarza się, że jednej niedzieli spotkasz człowieka w zborze luterańskim, a za pół roku w zielonoświątkowym. Za rok okaże się, że zarejestrował własne wyznanie i zajmuje się darmowymi egzorcyzmami. Jeśli w Wiśle trafisz na ateistę, to będzie nim zapewne ekspartyjny napływowy z Górnego Śląska.

Religioznawca dr Zbigniew Pasek z Uniwersytetu Jagiellońskiego: – To jest miasto o podwyższonej temperaturze religijnej. Co roku organizuje on w Wiśle obozy naukowe. Przywozi swoich studentów chociaż na tydzień, żeby na własne oczy, nie z książek, zobaczyli miasto i jego podskórne zapętlone życie duchowe. I zrozumieli, że nawet przy poważnych różnicach w doktrynie możliwe są dobrosąsiedzkie stosunki.

Poniedziałek

Druga klasa ...

Badacze Słowa

Wisła leży na Śląsku Cieszyńskim. Latami ścierały się tu najrozmaitsze kultury. Napływały nowe idee i języki. Pierwszym ewangelikiem został w 1540 r. Wacław III Cieszyński. Nową wiarę przyjęli wszyscy – i książęta, i chłopi. Z nowej doktryny wynikał obowiązek studiowania Biblii. Umiejętność czytania długo wyróżniała luterańską ludność Księstwa Cieszyńskiego. 70 lat później duchownych luterańskich wypędzono, a kościoły oddano katolikom. Luteranie, w obawie przed prześladowaniami, ruszyli w góry. Następne 300 lat spędzili na samodzielnym studiowaniu Słowa podczas nabożeństw odprawianych w domach i w lesie.

Na „prywatne” praktykowanie wiary ewangelickiej zezwolono w 1781 r. Trzydzieści lat później parafia w Wiśle liczyła 3 tys. luterańskich wiernych. Kontrreformacja do Wisły nie dotarła.

Obecnie, rokrocznie, liczba członków parafii ewangelickich zmniejsza się. Wierni migrują do miast, ich dzieci nie pozostają przy wierze.

W Wiśle działają
• Kościół ewangelicko-augsburski ...... 6500 wiernych
• Kościół rzymsko-katolicki ...... 2400 wiernych
• Świadkowie Jehowy ...... 500 wiernych
• Kościół Stanowczych Chrześcijan ...... 200 wiernych
• Kościół baptystów ...... 50 wiernych
• Kościół zielonoświątkowy ...... 200 wiernych
• Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ...... 71 wiernych
• Kościół Maranatha ...... 50 wiernych
• Zbór Ewangelii Łaski ...... 6 wiernych
• Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego ...... kilka osób
• Kościół Wolnych Chrześcijan ...... kilka osób