POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 4 (2436) z dnia 2004-01-24; s. 15

Ludzie i wydarzenia

W zastępstwie poligonu

W styczniu weszła w życie ustawa o służbie zastępczej. Poborowy – tak jak dotychczas – powołując się na przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne będzie mógł się ubiegać o skierowanie go do służby innej niż wojskowa. Ale teraz wnioskami tymi będą się zajmować 5-osobowe komisje powoływane przez marszałków województw, w których co najmniej dwie osoby muszą posiadać udokumentowaną wiedzę z religioznawstwa lub etyki. W komisji nie będzie przedstawicieli wojska. Skrócił się czas służby – z dotychczasowych 21 do 18 miesięcy (dla absolwentów szkół wyższych z 9 do 6).

Poborowy będzie mógł odbywać służbę zastępczą m.in. w tzw. organizacjach pożytku publicznego, np. w fundacjach i stowarzyszeniach, które zdobędą taki status. Dostanie miesięcznie 640 zł brutto. Ma prawo do urlopu, odzieży i obuwia ochronnego oraz biletów na dojazd do miejsca pełnienia służby. – Będzie miał status bardziej zbliżony do pracownika niż żołnierza – zapewnia Leszek Bartoszewski, wicedyrektor ...