POLITYKA

Piątek, 24 listopada 2017

Polityka - nr 12 (3103) z dnia 2017-03-22; s. 29

Prezentacja

Wodociągi Warszawskie – dla dobra publicznego

Warszawa szybko się zmienia. Widać to nie tylko w liczbach i wskaźnikach, ale nawet porównując zdjęcia współczesne i te sprzed zaledwie dekady. Dlatego mamy świadomość, że do zadań naszego przedsiębiorstwa nie należą wyłącznie zaopatrywanie w wodę i odbiór ścieków. Priorytetami Spółki są w równym stopniu troska o jakość i komfort życia mieszkańców Warszawy oraz ochrona środowiska naturalnego.

...

[pełna treść dostępna dla abonentów Polityki Cyfrowej]