POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu; s. 36

Wojciech Mrozowicz

Wojny husyckie

Czeski konflikt związany z ruchem husyckim objął również ziemie śląskie.

Konfederacja antyhusycka. Czeski husytyzm, który wyrastał z potrzeby reformy Kościoła, szybko włączył do swego programu hasła narodowe i społeczne. Jego idee poruszyły masy wywodzące się tak z radykalnych warstw niższego mieszczaństwa, jak i z wyższych grup społecznych. Pierwotnie ruch występował na obszarze rdzennych Czech, z czasem jednak rozprzestrzenił się na inne ziemie Korony i do krajów sąsiednich. Ideologia husycka dotarła również na Śląsk. Z pewną sympatią była odbierana w księstwach górnośląskich, a także wśród mieszkańców mniejszych miast. Natomiast z wrogim przyjęciem spotkała się na Dolnym Śląsku, gdzie miejscowi książęta oraz miasta Wrocław, Świdnica i Jawor, pod przewodem biskupa wrocławskiego Konrada, zawiązali w 1421 r. konfederację antyhusycką. Sposób myślenia na Śląsku o Janie Husie i jego zwolennikach oddaje głośny „Traktat o wieku schizmy” pióra Ludolfa z Żagania, opata tamtejszego klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna. Jan Hus zatem to „najwię...