POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Polityka - nr 45 (2477) z dnia 2004-11-06; s. 110

Listy

Wokół Wańkowicza

W niezwykle interesującym artykule Konrada Rokickiego [„Idol w celi”, POLITYKA 41] znalazło się wiele niedopowiedzeń. (...) Przytoczone słowa Stefana Kisielewskiego z jego „Dziennika” z datą 10 września 1974 r., dnia śmierci pisarza, o tyle dziwią, że jak pisze Kisielewski ukazały się „hagiograficzne wspomnienia”. Mam w archiwum (zapisanym mi przez pisarza) wszystkie te noty i nie ma tam żadnego „hagiograficznego wspomnienia”.

Pięć dni po śmierci pisarza cenzura zrobiła zapis na nazwisko Wańkowicza. Zdążyła jedynie właśnie „Polityka”, dokładnie 14 września, w dniu pogrzebu pisarza, zamieścić niedługi tekst Michała Radgowskiego (okoliczności ukazania się tego artykułu znane są mi także z bezpośredniej relacji przekazanej przez Radgowskiego). (...) Przytaczam tekst zapisu cenzury: „Wszelkie publikacje tyczące osoby i twórczości Melchiora Wańkowicza wykraczające poza sferę problematyki warsztatowo-literackiej (określające go jako człowieka wielkiej odwagi, polityka, działacza, bohatera narodowego itd.) należy wstrzymać i sygnalizować kierownictwu GUKPPiW (13/0.1974)”.

Na temat powtarzanych w środowisku opinii o stanie „...