POLITYKA

Sobota, 25 maja 2019

Polityka - nr 51 (3191) z dnia 2018-12-19; s. 96-97

KONKURS O NAGRODĘ IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO

Zofia Leśniewska  [opr.]

Wspieranie dialogu na rzecz edukacji

Poprawa jakości nauczania, wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w zdobywaniu wykształcenia oraz wspieranie dialogu i współpracy środowisk związanych z edukacją – to podstawowe cele realizowane od 9 lat przez Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

Pod koniec listopada w warszawskiej siedzibie Fundacji EFC odbyła się wyjątkowa uroczystość. Podczas gali z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, mediów rozstrzygnięta została pierwsza edycja konkursu o Nagrodę im. prof. Romana Czerneckiego (lista laureatów – na stronie obok). To kolejna inicjatywa Fundacji niepozostającej obojętną na obecną sytuację w polskiej edukacji i konieczność budowania społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda ma łączyć środowisko naukowe z praktykami i popularyzatorami wiedzy o edukacji. Ma promować zarówno teksty naukowe, jak i materiały publicystyczne, które wzmacniają tę dyskusję o edukacji, bo zwiększają zasięg tych informacji.

Inspiracją do ustanowienia nagrody była postać patrona Fundacji, wybitnego pedagoga, który przez całe zawodowe życie doskonalił swój nauczycielski warsztat i działał na rzecz rozwoju środowiska edukacyjnego (sylwetka Fundatora – niżej). – Chcieliśmy tę pasję kontynuować i doceniać młodych naukowców, których badania i prace mogą być istotne dla poprawy jakości polskiej edukacji i mogą być tematem dialogu niezależnie od poglądów społecznych i&...

Laureaci konkursu

Kategoria – Artykuł naukowy:
dr Sylwia Bedyńska, dr hab. Izabela Krejtz, prof. dr hab. Grzegorz Sędek za artykuł „Chronic Stereotype Threat Is Associated with Mathematical Achievement on Representative Sample of Secondary Schoolgirls: the Role of Gender Identification, Working Memory, and Intellectual Helplessness”, opublikowany w czasopiśmie „Frontiers in Psychology” (2018, t. 428, nr 9).

dr Anna Baczko-Dombi za artykuł „Ucieczka od matematyki. Rekonstrukcja procesu w kontekście społecznego wizerunku przedmiotu”, opublikowany w kwartalniku „Edukacja” (2017, t. 140, nr 1).

Kategoria – Artykuł publicystyczny:
Justyna Suchecka za artykuł „Kto ty jesteś? Obywatel cyfrowego świata”, opublikowany w „Gazecie Wyborczej” (12 grudnia 2017 r.).

Nagroda Specjalna:
Jędrzej Malko z Krytyki Politycznej, koordynator międzyredakcyjnego projektu „Spięcie” (2018).

Patron i założyciel Fundacji EFC

Prof. Roman Czernecki (1904–86) to polski pedagog i organizator inicjatyw edukacyjnych. Pochodził z Kresów Wschodnich. Ukończył filologię polską i filozofię na uniwersytecie we Lwowie. Po studiach został nauczycielem. Absorbowały go zarówno metodologia nauczania, jak i bezpośredni kontakt z uczniami. W czasie drugiej wojny światowej położył wielkie zasługi jako twórca i organizator tajnego nauczania, którego ośrodek mieścił się w Słupi Jędrzejowskiej. Po wojnie kierował szkołą w Szczekocinach, później kuratorium wojewódzkim w Zielonej Górze, a następnie był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Po przeprowadzce do Warszawy wykładał filozofię na Politechnice Warszawskiej. Od początku celem jego działania była praca nad rozwojem młodych ludzi. Przez lata powtarzał słynną maksymę: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To motto dziś tkwi u podstaw działania Fundacji EFC.

Ale nie byłoby Fundacji, gdyby nie inicjatywa Andrzeja Czerneckiego (1939–2012), syna Romana, przedsiębiorcy, wizjonera, założyciela firmy High Tech Lab (HTL), która stała się jednym z największych na świecie producentów wyspecjalizowanych sprzętów laboratoryjnych. Sukces firmy przełożył się na sukces finansowy. Andrzej Czernecki był jednym z najbogatszych Polaków. Ale, jak mówił jego najstarszy syn Igor: Tata nie za bardzo zwracał uwagę na kwestie materialne, a pieniądze traktował przede wszystkim jako kapitał pod kolejne inwestycje. Ostatnią „inwestycją” Andrzeja Czerneckiego było wycofanie się z biznesu i sprzedaż firmy. Na kilka lat przed śmiercią postanowił złożyć hołd pamięci swojego ojca, przeznaczając zarobione pieniądze na działalność związaną ze wspieraniem edukacji w Polsce. Majątek wynoszący ok. 400 mln zł przeznaczył na uruchomienie funduszu stypendialnego dla uzdolnionych dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Fundusz ten przekształcił się w Edukacyjną Fundację im. prof. Romana Czerneckiego EFC.

Edukacyjne projekty Fundacji EFC

Fundacja EFC działa od 2009 r. Jej sztandarowym projektem jest Program Stypendialny Horyzonty. Celem programu jest tworzenie warunków młodym ludziom do zdobywania wiedzy oraz rozwijania talentów i pasji, aby stali się aktywnymi członkami swoich społeczności, zaangażowanymi obywatelami, myślącymi patriotami i świadomymi Europejczykami. Horyzonty to stypendium umożliwiające uczęszczanie do najciekawszych liceów w Polsce absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych, pochodzących z miejscowości do 30 tys. mieszkańców. Obejmuje też formacyjne wyjazdy zimowe i letnie oraz współpracę ze szkołami, internatami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Programem dotychczas objętych było 667 uczniów szkół ponadpodstawowych. Obecnie Fundacja ma 272 stypendystów i 395 absolwentów, z których 102 zrzeszyło się w Stowarzyszeniu Alumni EFC. Fundacja EFC wydaje rocznie 85 proc. swoich funduszy bezpośrednio na koszty programowe i od 2014 r. zainwestowała w edukację prawie 14 mln zł.

Od dwóch lat Fundacja EFC współpracuje z Fundacją Szkoła z Klasą, realizując program grantowy „Edukacja Inspiracja”, który wspiera nauczycieli z małych miejscowości w rozwoju zawodowym. Wybrani nauczyciele otrzymują granty w wysokości do 3,5 tys. zł na realizację z uczniami różnorodnych projektów edukacyjnych, w ciągu jednego roku szkolnego.

Wszystkie programy są realizowane dzięki współpracy partnerskiej z Fundacją Rodziny Staraków, która m.in. finansuje w ramach własnego programu stypendialnego 120 stypendystów Horyzontów. Więcej informacji na www.efc.edu.pl