POLITYKA

środa, 22 maja 2019

Polityka - nr 7 (7) z dnia 2015-04-27; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 18. Mechanika władzy. Psychologia i polityka; s. 98-99

Ci, którzy są rządzeni

Magdalena Kaczmarek

Wszyscy tendencyjni

Dlaczego człowiek ma lewicowe lub prawicowe poglądy polityczne

Związków między cechami osobowości a wyborami politycznymi oraz genetycznych podstaw światopoglądu poszukiwali w 2012 r. Christian Kandler, Wiebke Bleidorn i Rainer Riemann. Uczeni ci ustalili na początek swoje definicje orientacji prawicowej i lewicowej, bo choć badacze często się do tego podziału odwołują, dla każdego może to znaczyć trochę co innego. Zatem prawicowe poglądy oznaczają, według nich, większą akceptację dla nierówności, elitaryzm (a zarazem większą orientację na własną grupę, w tym grupę narodową) oraz mniejszą chęć zmian, tradycjonalizm. Lewicowe poglądy natomiast to zarówno większa akceptacja zmian systemu (gospodarczego, obyczajów itd.), jak i mniejsza akceptacja dla nierówności, czyli większy egalitaryzm. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że lewicowe bądź prawicowe zapatrywania mogą dotyczyć różnych sfer aktywności człowieka, np. życia społecznego, obyczajów, gospodarki i konkretna osoba niekoniecznie w każdym z tych obszarów musi prezentować równie prawicowy bądź lewicowy pogląd.

Osobowość

Badając wpływ cech osobowości na światopoglą...