POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 2 (3193) z dnia 2019-01-09; s. 45-47

Świat

Jędrzej Winiecki

Wszystko nie na raz

W ślad za młodymi Europejczykami, głównie z wielkich miast, ograniczającymi samolubną konsumpcję, także Unia wypowiada wojnę myśleniu jednorazowemu. O sztućcach i butelkach – ale też o świecie.

Różne drogi prowadzą do prostoty. Nawołuje do niej papież Franciszek. Powtarza, że staliśmy się zbyt chciwi. Przy tym „nieliczni ucztują sowicie, a nazbyt wielu nie ma chleba, by żyć”. Podczas ostatniej pasterki Franciszek przestrzegał, by nie zsuwać się w jary konsumpcjonizmu, nie sprowadzać sensu życia do posiadania rzeczy. Według papieża wyostrza to różnice majątkowe i skazuje na zbyt ostrą konkurencję. Zamożne społeczeństwa płacą za to poczuciem smutku i pustki.

Ta Franciszkowa diagnoza trafia w trendy obecne m.in. wśród milenialsów, pokolenia urodzonego w latach 80. i 90. Mimo wielu różnic łączy ich to, że często zachowują się inaczej niż rodzice. Mają pod górkę: ich postawy i wybory to w jakiejś mierze forma wewnętrznej emigracji, strategia dostosowania czy nawet bunt wobec warunków oferowanych przez makroekonomię, na czele z niską zdolnością kredytową. I rozczarowaniem wielką polityką, która nie rozwiązuje ich problemów.

Stąd bardziej żeglują, niż trwale cumują. Częściej zmieniają zajęcia i miejsce zamieszkania, przenoszą się między kontynentami. Póź...