POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 6 (3045) z dnia 2016-02-03; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Piotr Semeniuk

Wybraliśmy najlepsze kancelarie prawne

W ubiegłym tygodniu w siedzibie POLITYKI ogłoszone zostały wyniki pierwszej edycji „Rankingu kancelarii regulacyjnych” przygotowanego przez analityków POLITYKI INSIGHT. Zestawienie obejmuje firmy zajmujące się pięcioma dziedzinami prawa – bankowym, energetycznym, konkurencji, telekomunikacyjnym i farmaceutycznym. To pierwszy w Polsce ranking, który opiera się m.in. na ocenach przyznanych kancelariom przez największe polskie spółki z sektorów regulowanych. 

W prawie bankowym za najlepsze w kraju POLITYKA INSIGHT uznała kancelarie: Allen&Overy, Clifford Chance i Linklaters. W prawie energetycznym najwyższe oceny uzyskała kancelaria CMS, a w telekomunikacyjnym – kancelaria GWW. W prawie konkurencji najwyższe wyniki osiągnęły kancelarie: Allen&Overy, Linklaters, Dentons, WKB i SK&S, a w prawie farmaceutycznym – prawnicy z DZP oraz Kieszkowska Rutkowska Kolasiński. Największą liczbę wyróżnień we wszystkich pięciu dziedzinach otrzymała kancelaria Dentons.

Ogłoszeniu wyników towarzyszyła prezentacja raportu o sektorze kancelarii zajmujących się prawem regulacyjnym, któ...