POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 45 (2679) z dnia 2008-11-08; s. 76-78

Historia

Henryk Samsonowicz

Wyjście z mroku

Jak rodziła się Polska i młodsza Europa.

Europa, rozumiana jako strefa cywilizacji, narodziła się w VIII w. Na bazie wartości powstałych w czasach antyku – chrześcijaństwa, prawa rzymskiego, greckiej nauki i sztuki – dobudowane zostały obyczaje grup plemiennych osiedlających się na terytoriach dawnego cesarstwa. Ówczesna Europa dzieliła się na dwa okręgi kultury. Pierwszy zamieszkany był głównie przez mniej lub bardziej zromanizowane plemiona germańskie w Galii, Italii, Germanii, drugi – grecki – głównie przez Słowian osiadłych w granicach cesarstwa bizantyńskiego. Poza tymi kręgami istniał świat nieznany lub mało znany, świat zróżnicowany ustrojowo i językowo, z którego wyłaniały się najeźdźcze ludy Protobułgarów, Skandynawów, Węgrów. Granice tego świata w świadomości współczesnych były nieznane. Rozległe obszary Europy pozostawały niezapisaną kartą. Do najmniej znanych należały te, z których wyłoniła się Polska.

Jeszcze w II połowie IX w. w opisie grodu „na północ od Dunaju” zamieszczone były nazwy plemion, które potrafimy zidentyfikować; tych wokół Karpat, wzdłuż ...

Załączniki

  • Europa stara i nowa

    Europa stara i nowa - JR