POLITYKA

Sobota, 20 lipca 2019

Polityka - nr 1 (1) z dnia 2005-04-26; Tajemnice Końca Wojny; s. 33

Wojna w detalach

Wykrywacz min (polski) Mark I

W czasie kampanii w Afryce Północnej Brytyjczycy stanęli przed poważnym problemem. Obie strony wykorzystywały ogromne ilości min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych. Prawdziwym mistrzem w wykorzystywaniu pól minowych osłanianych ogniem artylerii był Erwin Rommel. Ówczesne środki wykrywania min nie nadawały się do użytku bojowego, zresztą stosowano niemal wyłącznie tak zwaną mackę saperską. Świadome tego stanu rzeczy brytyjskie ministerstwo wojny ogłosiło zimą 1941/1942 r. konkurs na elektroniczny wykrywacz min. Ze swoją konstrukcją stanął do niego także porucznik Józef Kosacki, polski oficer łączności.

Komisja konkursowa urzędowała obok trawnika, na którym rozsypywano monety jednopensowe. Uczestnicy ze swoimi wykrywaczami w ręku mieli zebrać ich jak najwięcej – Kosacki nie dość, że zebrał monety, to jeszcze zrobił to najszybciej.

Jego urządzenie przyjęto do masowej produkcji pod nazwą Mine detector (Polish) Mark I. Składało się ono z generatora dźwięku umieszczonego w plecaku, właściwego wykrywacza na końcu tyczki i słuchawek. Saper szukający miny ruchem kosiarza poruszał przed sobą tyczkę, a gdy wykrywacz znalazł się nad miną, w&...