POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 48 (2378) z dnia 2002-11-30; s. 66-67

Historia / Laureaci konkursu

Marian Turski

Wyprawy w trudną przeszłość

To był bardzo trudny wybór. W każdej kategorii nagradzanych książek ukazało się w 2001 r. wiele znaczących pozycji. Jury wyróżniło pracę Jerzego Kochanowskiego, ponieważ jest jedną z tych, które otworzyły kolejny zamknięty obszar w polskiej pamięci. Temat: Niemcy i mniejszość niemiecka w Polsce po zakończeniu II wojny, przez długie lata był tematem tabu.

W 1956 r. – w ramach odwilży – napisałem (w „Życiu Warszawy”) cykl artykułów o Niemcach w Polsce, które wywołały wówczas spory odzew w opinii publicznej. Ale nie wspomniałem bynajmniej o jeńcach w polskiej niewoli i nie uświadamiam sobie, czy wiedziałem o nich.

Po 1989 r. otwarto archiwa w Polsce i w Niemczech, częściowo również w Rosji. Nowa generacja badaczy bez uprzedzeń, bez osobistych resentymentów, przystąpiła sine ira et studio do penetrowania – co tu dużo mówić – wstydliwego dla nas tematu. Już nie istniała cenzura, która ex officio chroniła dobre imię Polski, a i w ludziach urodzonych po wojnie nie tkwiła autocenzura, zakazująca kalania własnego gniazda. W ...

Nagrody historyczne Polityki 2002

Po raz czterdziesty pierwszy redakcja „Polityki” przyznała nagrody w dziedzinie książek o najnowszej historii Polski. Jury w składzie: profesorowie Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Krystyna Kersten, Czesław Madajczyk, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński oraz red. Marian Turski, przyznało nagrody dla autorów książek opublikowanych w 2001 r.

Nagrody w wysokości po 5000 zł otrzymują:

• w dziedzinie prac naukowych i popularnonaukowych
Jerzy Kochanowski
„W polskiej niewoli. Niemieccy jeńcy wojenni w Polsce(1945–1950)”
Wydawnictwo Neriton

• w dziale wydawnictw źródłowych
Wanda Krystyna Roman
„Za Polskę do celi śmierci. Śledztwo i proces Nikodema Sulika”
Wyd. Adam Marszałek

• w dziale pamiętników, wspomnień i relacji
Karolina Lanckorońska
„Wspomnienia wojenne”
Wyd. Znak

• Nagrodę w wysokości 4000 zł otrzymuje:
za debiut
Marcin Zaremba
„Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm”
Wyd. TRIO, ISP PAN

• Nagrodę specjalną w wysokości 5000 zł otrzymuje:
Maria Hirszowicz
„Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu”
Wyd. Naukowe Scholar

Laureatom i wydawcom gratulujemy!