POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 50 (2534) z dnia 2005-12-17; s. 76-77

Historia / Nagrody historyczne 2005

Marian Turski

Z pogranicza gatunków

Kiedy ustanawialiśmy niemal przed półwieczem nagrody „Polityki” w dziedzinie najnowszej historii Polski, ta właśnie dziedzina nie cieszyła się uznaniem większości historyków. Nie bez racji. Przenikanie polityki i ingerencja polityków w nauki humanistyczne stanowiły zagrożenie dla niezależnych sądów, ocen, a przede wszystkim badań naukowych. Dotarcie do dokumentów archiwalnych było mocno selektywne, a możliwość publikowania wyników – ograniczona. Zdolni historycy przedkładali czasy dawne nad najnowsze, więc nasza nagroda miała – w zamierzeniu – pobudzać zainteresowanie najnowszą historią, badania naukowe i gromadzenie dokumentów, relacji i wspomnień. Dlatego od początku przyznawaliśmy nagrody w różnych kategoriach – za prace naukowe i popularnonaukowe (w tym publicystykę), za wydawnictwa źródłowe oraz za pamiętniki i wspomnienia.

Przypominają mi się te stare okoliczności ustanawiania naszej Nagrody Historycznej w związku z wyróżnieniem przez jury pracy Anny Bikont („My z Jedwabnego”, Wyd. Prószyński i S-ka), pracy już głośnej, której poświęcono ...

Laureaci

Po raz czterdziesty czwarty redakcja „Polityki” przyznała nagrody w dziedzinie najnowszej historii Polski.
Jury w składzie: profesorowie Juliusz Bardach, Jerzy Holzer, Czesław Madajczyk, Jerzy Tomaszewski, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński oraz red. Marian Turski, przyznało za książki opublikowane w 2004 r. następujące nagrody w wysokości 5 tys. zł:

W dziale prac naukowych i popularnonaukowych
Henrykowi Słabkowi
za książkę „Obraz robotników polskich w latach 1945–1989” (Instytut Historii PAN, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)

W dziale wydawnictw źródłowych
Annie Bikont za książkę „My z Jedwabnego” (Wyd. Prószyński i S-ka)

Laureatom i wydawcom gratulujemy