POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 11 (3050) z dnia 2016-03-09; s. 79

Kultura / Afisz / Nowe płyty z mojej półki

Wojciech Mann

Z pogranicza stylów

4/6

...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)