POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 29 (2410) z dnia 2003-07-19; s. 12

Ludzie i wydarzenia

Z Waldkiem do Europy

Co się dzieje z Waldemarem Dubaniowskim? Były członek KRRiTV znów wzbudza zainteresowanie mediów. Wymienia się go jako jednego z potencjalnych liderów komitetu obywatelskiego, który pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego miałby wystartować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Od chwili odejścia z Rady 39-letni Dubaniowski nie zaczął pracy w innym miejscu. Jak mówi, wykorzystuje trzymiesięczny okres, w którym przysługuje mu odprawa, do sprecyzowania i uporządkowania planów. Nie ukrywa, że chętnie wziąłby udział w przedsięwzięciu prezydenta: – Dla osoby takiej jak ja, niezwiązanej partyjnymi układami, możliwość działania w strukturach europejskich byłaby bardzo interesująca. Dodaje, że gdyby w komitecie znalazły się darzone społecznym zaufaniem osoby z różnych środowisk, byłby on szansą na zasypanie różnorakich podziałów. Dubaniowski przyznaje, że jest skłonny obejmować odpowiedzialne funkcje w sektorze publicznym także w szerszej perspektywie. – Nie uważam też, żeby takie wyzwania przekraczały moje możliwości. Mówi się, że ...