POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 7 (3148) z dnia 2018-02-14; s. 56-57

Świat

Grzegorz Rzeczkowski

Zasady łowienia

Ujawniony właśnie podręcznik KGB z 1989 r. pokazuje, że Rosja trzyma się radzieckich metod wywiadowczych co do joty. Tyle że dziś ma internet.

Amerykański serwis Daily Beast opublikował dokumenty odsłaniające m.in. metody działania służb ZSRR. Najważniejszy z nich to przeznaczona dla przyszłych oficerów wywiadu KGB 108-stronicowa publikacja „Wywiad polityczny z terytorium ZSRR” z 1989 r. Opracowanie odsłania metody radzieckiego, a potem rosyjskiego wywiadu stosowane przy pozyskiwaniu agentów i wywieraniu wpływu, głównie za pośrednictwem cudzoziemców przyjeżdżających do Kraju Rad. Mimo 29 lat, jakie upłynęły od wydania skryptu, nadal objęty jest klauzulą tajności.

Trudno się dziwić. Weźmy choćby taki cytat: „dezinformacja to wymierzona we wroga skryta promocja sfabrykowanych informacji (…) w celu wprowadzania zamętu i nakłonienia go do podjęcia decyzji i działań zgodnych z interesem państwa radzieckiego. Działania dezinformacyjne podejmowane są w celu podważenia pozycji imperializmu”. Wystarczy zamienić „państwo radzieckie” na „federację rosyjską” i „imperializm” na „Zachód” i mamy gotowy przepis na to, co ostatnio na całym świecie robią powiązani z rosyjskimi służbami internetowi trolle. Z tą różnicą, że ...